Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web 8daycasino-vietnam.click. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Bằng cách sử dụng trang web 8daycasino-vietnam.click, bạn cam kết rằng bạn:

1. Bản quyền

Mọi nội dung, hình ảnh, video, và tài liệu khác trên trang web 8daycasino-vietnam.click đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền đã được phép sử dụng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền là vi phạm pháp luật.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra từ tài khoản của bạn.

3. Sử dụng trang web

Bạn cam kết sử dụng trang web 8daycasino-vietnam.click chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web để gửi thông tin sai lệnh, phản động, đe dọa, xúc phạm, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật nào khác.

  • Bạn không được tạo ra hoặc tổ chức bất kỳ cuộc tấn công mạng nào nhằm vào trang web 8daycasino-vietnam.click.
  • Bạn không được can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn là truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, hay gây hại đến hệ thống.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bản quyền và các quyền khác không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi hoặc chấm dứt này.

  • Chúng tôi có thể từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web 8daycasino-vietnam.click bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng.